Công việc

Quản lý công việc thông minh với các tính năng nổi bật.

 • Alternate Text Tạo và giao việc.
 • Alternate Text Cập nhật tiến độ công việc.
 • Alternate Text Trao đổi nhóm trong công việc.
 • Alternate Text Công việc con.
 • Alternate Text Thông báo, nhắc nhở.
 • Alternate Text Mẫu công việc.
 • Alternate Text Mẫu hoạt động.

Tạo và giao việc

Tạo mới công việc và phân công người phụ trách nhanh chóng ở bất kỳ đâu.

Trao đổi

Các thành viên có thể chat, trao đổi trực tuyến với nhau ngay trong công việc.

Cập nhật tiến độ

Cung cấp cái nhìn tổng quát và khách quan về trạng thái của công việc.

Tương tác Khách hàng ngay trên App

Với mỗi công việc có thể bổ sung thông tin người liên hệ cùng địa điểm liên hệ tương ứng.

Công việc theo cấu trúc

Tổ chức các công việc theo cấu trúc cha con giúp hỗ trợ cho việc quản lý công việc.

Đính kèm file

Trong mỗi công việc, có thể đính kèm các file hình ảnh với số lượng không giới hạn.

Thông báo, nhắc nhở

Mọi hoạt động trong công việc bạn tham gia đều được ghi nhận và thông báo đến bạn ngay lập tức.

Triển khai quy trình thông minh

Sử dụng mẫu hoạt động có sẵn hoặc chủ động thiết lập mới theo nhu cầu.

Quản trị Nhân sự đơn giản hơn bao giờ hết

Tối giản hoàn toàn các hoạt động hành chính nhân sự hàng ngày và chuẩn xác với từng số liệu.

Danh sách tính năng

 • Alternate Text Lịch biểu và điều phối nhân sự
 • Alternate Text Chấm công thông minh tại tất cả các nơi làm việc
 • Alternate Text Xin nghỉ tùy biến cho mọi trường hợp
 • Alternate Text Duyệt yêu cầu tương tác
 • Alternate Text Cổng thông tin tra cứu nội bộ
 • Alternate Text Báo cáo thống kê hoạt động từ nhân viên

Lịch biểu và Điều phối nhân sự

Người quản lý có thể linh động điều chỉnh, sắp xếp lịch làm việc cho các nhân viên do mình quản lý.

Chấm công

Thực hiện chấm công đơn giản và nhanh chóng với 3 lựa chọn: chấm công mã QR, chấm công trượt và chấm công tự động.

Xin nghỉ

Tiết kiệm thời gian cho người tạo và gửi yêu cầu xin nghỉ cũng như cho người duyệt yêu cầu.

Duyệt yêu cầu

Giúp việc duyệt yêu cầu trở nên nhanh chóng và đơn giản nhất chỉ với một màn hình tổng hợp các yêu cầu.

Tra cứu

Hỗ trợ tra cứu tìm kiếm thông tin các nhân viên khác cũng như các địa điểm làm việc, các chi nhánh công ty.

Thống kê, báo cáo

Trợ giúp việc thống kê giờ công, thống kê hiện diện của từng nhân viên một cách nhanh gọn nhất.

Tiện ích

Hỗ trợ các tiện ích cho người dùng.

 • → Thông báo
 • → Cẩm nang nghiệp vụ
 • → Xin nghỉ
 • → Chat

Thông báo

Mỗi nhân viên có thể đánh giá cũng như trao đổi trực tiếp với các nhân viên khác ngay trong bài thông báo.

Cẩm nang nghiệp vụ

Là ngân hàng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ dành cho các nhân viên. Hỗ trợ kiến thức phục vụ cho công việc.

Liên hệ

Là hòm thư nóng. Nhân viên có thể truy cập chức năng này để góp ý, báo lỗi ứng dụng,...

Chat

Hỗ trợ tiện ích trao đổi online trên một số chức năng, giúp người dùng nhanh chóng xử lý mọi vấn đề.

AI

BIZWORK sẽ áp dụng tính năng "AI - Công nghệ AI trong đề xuất và tương tác trong hoạt động doanh nghiệp" trong tương lai gần.

Bảo mật

Đăng nhập thông minh. An toàn và bảo mật.
Bảo mật và tăng độ tin cậy hơn với chứng chỉ SSL.